Pútnické soboty vo Vysokej nad Uhom

Srdečne ste pozvaní na pútnické soboty (najbližšia 15. 12. 2018) v rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.

V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky, atď.) a bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Viac info na Plagát pútnická sobota