Hrabovec nad Laborcom

     Hrabovec nad Laborcom je malá dedinka na Východnom Slovensku nachádzajúca sa na rozhraní okresov Humenné (22 km) a Medzilaborce (23 km). Leží v peknej prírodnej scenérii, bohatej na lesy, úbočia a doliny v oblasti Východných Karpat, v Laboreckej vrchovine, Nízkych Beskydách a v doline horného Laborca. Stred obce sa nachádza vo výške 212 m n. m. Najvyšším kopcom obce je Hrabovský vrch, pričom jeho vrchol siaha do výšky 480 m n. m. Dnes je po ceste na kopec umiestnená krížová cesta.

     Obec sa spomína už v roku 1463. Patrila viacerým zemanom, časť do 17. stor. panstvu Izbugyaiovcov. V 19. – 20. stor. vlastnili tunajšie majetky Dessewffyovci.

     Roku 1556 mala 4,5 porty; v r. 1715 mala mlyn a 16 domácností; v r. 1787 mala 38 domov a 297 obyvateľov,;v r. 1828 mala 21 domov a 152 obyvateľov. Dnes v obci žije 565 obyvateľov (sčítanie ľudu z r. 2011). Roku 1760 bola v obci v prevádzke papiereň. Obyvatelia sa zaoberali povozníctvom, košikárstvom a pracovali v rozľahlých lesoch.

Kostol A1 400x341     V roku 1939 bol v obci vybudovaný kultúrny dom a v roku 1940 bola vystavaná štátna škola. Roku 1944 Nemci časť obce pre spoluprácu s partizánmi vypálili. Po skončení            II. svetovej vojny v roku 1945 pokračuje výstavba obce. Rok 1947 znamená stavbu lávky cez rieku Laborec a výstavbu železničnej stanice. V roku 1950 sa začala elektrifikácia obce, v roku 1959 bolo zriadené v kultúrnom dome kino. Od roku 1968 je v obci osvetlenie. Od roku 1971 sú v obci asfaltové cesty a roku 1986 bola vybudovaná nová materská škola. Obec je splynofikovaná a v roku 1998 obec započala výstavbu vodovodu, časť ktorého bola v roku 2003 skolaudovaná a daná do prevádzky.

     Obyvatelia obce sú vo väčšine (95%) rímskokatolíckeho vierovyznania; niektorí prisťahovalci sú gréckokatolíckeho vierovyznania (3 %); bez vyznania (2 %).

     Starý kostol bol postavený na začiatku 20. storočia a konsekrovaný v roku 1924. Bol zasvätený Ružencovej Panne Márii, patrónke obce.

     Starý kostol so vzrastajúcim počtom obyvateľov obce nevyhovoval priestorovým potrebám, a tak sa obyvatelia rozhodli postaviť nový a väčší kostol. Stalo sa tak po revolúcii a páde železnej opony (komunistického režimu) na začiatku 90. rokov 20. storočia. Po zbúraní starého kostola v roku 1993 sa začala výstavba nového kostola na pôvodnom mieste v centre obce. Výstavba sa ukončila v roku 1995. Nový kostol, ktorý bol opäť zasvätený Ružencovej Panne Márii, bol slávnostne konsekrovaný pri svätej omši 11. 6. 1995 rodákom z farnosti, Mons. Bernardom Boberom.