Farnosť

V menu môžete nájsť informácie o konkrétnych filiálkach farnosti Zbudské Dlhé.

Mons. Bernard Bober

košický arcibiskup-metropolita

„Môj rodný kraj je prenádherný, príroda neopísateľná, tam sú korene mojej lásky k prírode a všetkému, čo s ňou súvisí.“ (Mons. Bernard Bober)

narodil sa 3.novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Je najmladším z troch detí rodičov Štefana a Anny. Základnú školu navštevoval v Zbudskom Dlhom a v Koškovciach. Po maturite na strednej škole v Humennom bol v septembri 1969 prijatý do kňazského seminára a na teologickú fakultu v Bratislave.

Po Kňazskej vysviacke, ktorú prijal 8. júna 1974 v Bratislave, pôsobil ako kaplán vo farnostiach Humenné, Snina /1975/ a Zborov /1977/.

Od roku 1978 bol farárom vo farnosti sv. Ladislava v Kecerovciach a v rokoch 1990-1991 pôsobil ako farár a dekan v Humennom.

V roku 1991 ho diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč ustanovil za svojho generálneho vikára. Svätý Otec Ján Pavol II. ho menoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa 28. decembra 1992. Za biskupa ho vysvätil J.Em. Jozef kardinál Tomko dňa 30. januára 1993 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Biskupské heslo Mons. Bernarda Bobera znie: „Cum caritate, oboedientia et misericordia“ – „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.“

Ako člen Konferencie biskupov Slovenska vykonáva funkciu predsedu Rady pre pastoráciu Rómov a menšín a tiež je členom Komisie pre katechizáciu a školstvo.

Kňazi pochádzajúci z farnosti

Zbudské Dlhé:

Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

Nar.: 3. 11. 1950 Zbudské Dlhé

Vysviacka: 8.6. 1974 Bratislava

Súčasné pôsobenie: arcibiskup košickej arcidiecézy

Mgr. Pavol Bober

Nar.: 31. 7. 1984 Humenné

Vysviacka: 20. 6. 2009 Košice

Súčasné pôsobenie: kaplán vo farnosti Trebišov

Hrabovec nad Laborcom:

Prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD.

Nar.: 2. 3. 1950 Zbudské Dlhé

Vysviacka: 24. 8. 1977

Súčasné pôsobisko: saleziáni don Bosca v Žiline a vedúci katedry sociálnej práce s deťmi a mládežou na detašovanom pracovisku vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Saleziánum Žilina

Kutarňa Kamil, SDB (* 7. 12. 1951, + 15. 12. 2023)

kulanj

Mgr. PsLic. Ján Kulan

Nar.: 30. 6. 1984 Humenné

Vysviacka: 20. 6. 2009 Košice

Súčasné pôsobisko: moderátor ACM

PhDr. Jozef Gamrat

Nar.: 16. 1. 1969 Medzilaborce

Vysviacka: 17. 6. 1995 Košice

Súčasné pôsobisko: výpomocný duchovný – Košice

Jabloň:

JCLic. PaedDr. František Dudo

Nar.: 6. 3. 1949 Jabloň

Vysviacka: 10. 6. 1973 Bratislava

Súčasné pôsobenie: farár vo farnosti Modra nad Cirochou

P. Ján Andrejov, CSsR

Nar.: 16.1.1980 Humenné

Vysviacka: 17.6.2006 Staré Hory

Súčasné pôsobenie: redemptoristi Bratislava

Slovenské Krivé:

Milan Balica (* 6. 6. 1947, + 7. 11. 2012)

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Prvá písomná zmienka o farnosti je z roku 1549.

V roku 1804 zanikla a stala sa filiálkou farnosti Papín.

V roku 1864 pre veľký počet veriacich bola opäť obnovená a od tohto roku máme aj záznamy o kňazoch pôsobiacich v tejto farnosti.

Vrábely Michal (1864 – 1870).

Mihály Marton (1870 – 1890)

Ramer Viliam (1890 – 1897)

Bélafy Valentín (1897 – 1907)

Kálossy František (1907 – 1928)

Pásztor Tomáš (1929 – 1948)

Blaščík Roman (1948 – 1952)

Demeter Ján (1952 – 1954)

Tekeľ Medard Jozef, OFM (1954 – 1957)

Špácay Jozef (1957 – 1967)

Burík Andrej (1967 – 1984)

Tkáčik Ján (1984 – 1990)

Lauda Ján (1990 – 1992)

Kyšeľa Miroslav (1992 – 1998)

Kentoš Peter (1998 – 2000)

Tomáš Allan (2000 – 2006)

Mariňak František (2006 – 2012)

Juhás Peter (2012 – doteraz)