Pomoc pre Sýriu

POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa s desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzinárodnej pomoci tejto krajine. Viac na stránke acn-slovensko.org/syria2018/