Taizé 2o21 Turín

Bratia z Taizé sa s dôverou otvárajú mladým ľuďom z celej Európy na stretnutie, aby im ukázali hĺbku a potrebu duchovného života. Hostiteľom bude severotalianske mesto Turín, známe pôsobením zakladateľa rehole saleziánov Don Boscom. Mimoriadne počas stretnutia bude vystavená veľmi vzácna relikvia plátna, do ktorého bolo zavinuté Ježišovo telo (Turínske plátno). Stretnutie bude prebiehať v dňoch 28. december 2o21 – 1. január 2o22. Cena za dopravu: 9o,- €/ účastnícky poplatok: 65,- €. Prihlasovanie končí 21. novembra 2o21.

Bližšie informácie a odkaz na elektronický prihlasovací formulár  resp. na FB: UPeCe Prešov

Týždeň Cirkvi pre mládež

V mesiaci november od 15. do 21.11.2021 bude prebiehať na Slovensku Týždeň Cirkvi pre mládež.

V pondelok 15.11. bude evanjelizačný koncert s programom Godzonetour v Prešove, v stredu 17.11. výlet pre mladých na vrch Jánošíkova bašta a pešiu púť mladých do diecéznej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach spojenú s prehliadkou Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej a v sobotu 20.11. Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) v Prešove v obmedzenej forme podľa aktuálnych pandemických opatrení. Bližšie info je na stránke https://acmko.sk/

Teologické večery v zimnom semestri – ONLINE

V zimnom semestri akademického roka 2021/2022 Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku po dlhšej pauze opäť pripravuje Teologické večery. Tieto moderované diskusie sú ponukou pre kňazov, študentov a širokú verejnosť, aby mohli spoločne uvažovať o otáznikoch dnešného človeka v kontexte teológie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu budú Teologické večery prebiehať v online forme dostupné na Youtube kanáli fakulty (https://www.youtube.com/channel/UCBtOXRm1zs3eCf5OUTpiV-A).

Frekvencia 2021 – pešia púť mladých

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pripravuje Frekvenciu 2021 – pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče v dňoch 27. – 29.08.2021.

Potrebné informácie o púti sú na stránke ACM https://acmko.sk/ a samotné prihlásenie sa na púť je možné vyplnením prihlasovacieho formulára priamo na https://acmko.sk/frekvencia-2021/ Púť sa uskutoční len v prípade, ak budú priaznivé protipandemické opatrenia. Prihlásení účastníci budú vopred informovaní.