Zjednotenie sa v modlitbe so Svätým Otcom

Svätý Otec František v piatok 27. marca 2020 večer o 18:00 po spoločnej modlitbe, počúvaní Božieho Slova a adorácii udelí mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi. Zároveň prosí celý svet k zjednoteniu sa v modlitbe Otče náš v daný piatok, ako aj 25. marca napoludnie pri modlitbe Anjel Pána.

Predĺženie neverejného slávenia bohoslužieb

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb do 31. marca 2020 (porov.: tkkbs.sk). Je to zatiaľ predbežný termín, nikto nevie ako sa to bude vyvíjať neskôr. Podobná situácia bude zrejme trvať aj počas veľkonočných sviatkov. Na základe dekrétu z Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, už teraz biskupi môžu potvrdiť, že obrady veľkonočného Trojdnia, budú bez účasti verejnosti.

Sväté omše v TV LUX

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše takto:

NEDEĽA 22. 3. – 10:00 h, 18:00 h

NOVÉ ČASY VYSIELANIA SVÄTÝCH OMŠÍ (platné až do odvolania)

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h, 18:30 h

SOBOTA – 7:00 h, 18:30 h 

NEDEĽA – 10:00 h, 18:30 h

Pripomenutie usmernení ohľadom zákazu konania bohoslužieb

Pripomínam, že do 23. marca 2020 (vrátane) je zakázané na celom území SR konať verejné bohoslužby a ľudové pobožnosti v našich kostoloch.

Pozývam k sledovaniu priamych prenosov sv. omší – TV LUX… Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Časy sv. omší sú uverejnené aj na tejto našej internetovej stránke (pozri nižšie)

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtky o 20:20 hod.

Pohrebné, krstné obrady je možné vykonávať (iba obrady, bez sv. omše) iba v úzkom kruhu rodiny a bez následného pohostenia.

Sviatosť zmierenia – iba tí, ktorí to súrne a bezodkladne potrebujú – vždy vopred kontaktujte telefonicky (0907946715). Dohodne sa miesto a presný čas.

Pomazanie nemocných v prípade nebezpečenstva smrti – možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny.

Farská kancelária je počas tohto krízového obdobia zatvorená. Všetky záležitosti potrebné z farskej kancelárie (krstné listy…, nahlásenie pohrebu…) kontaktujte telefonicky (0907946715) alebo prostredníctvom e-mailu (zbudskedlhe.fara@gmail.com)