Jabloň

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1405. Patrila panstvu Drugethovcov v Humennom, koncom 16. storočia viacerým zemepánom, v 18. storočí Almássyovcom, v 19. storočí Malatinskovcom.

Roku 1556 mala 7 port, v roku 1715 mlyn a 16 domácností, v roku 1828 – 54 domov a 417 obyvateľov. Dnes v obci žije 431 obyvateľov (sčítanie ľudu z r. 2011).

Obyvatelia sa v minulosti živili pálením uhlia, výrobou drevených výrobkov, chovom dobytka a furmančením. Obyvatelia obce sú vo väčšine rímskokatolíckeho vierovyznania

Obec leží v južnej časti Nizkých Beskýd v nadmorskej výške 200 m. n. m. na sútoku riek Laborec a Výravka.

Kostol bol postavený v roku 1937 v neogotickom slohu a ide o jeden z najvydarenejších príkladov staviteľského umenia staviteľa Byrtusa. Interiér stavby je zdobený ikonografickým programom navrhnutý a zrealizovaný v roku 1949 (obnovený v roku 1973) akademickým maliarom Mikulášom Klimčákom. Kostol je zasvätený Božskému Srdcu a je národnou kultúrnou pamiatkou.

Kostol začiatkom milénia prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Bol obnovený interiér aj exteriér a vybudovala sa nová sakristia. Rekonštrukcia kostola bola ukončená v roku 2005.

Ďalšou historickou pamiatkou obce je kaštieľ postavený v klasicistickom štýle začiatkom 19. storočia, ktorý slúžil ako letné sídlo, využívané hlavne na poľovačky. Súčasťou areálu je zámocký park. Od roku 1959 tu bol domov dôchodcov. V súčasnosti je v kaštieli Domov sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutých.