Arcidiecézne stretnutie mládeže – ADSM

Uskutoční sa v sobotu 19.11.2022 v Snine. 

Program:

8:30 – registrácia účastníkov pri farskom kostole Povýšenia sv. Kríža  10:00 – slávnostná sv. omša s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom-metropolitom 12:00 – obed a workshopy v Dome kultúry  14:00 – program v Dome kultúry  16:00 – záver ADSM a návrat domov

Prihlasovanie je potrebné hlavne z organizačných dôvodov a z dôvodu stravy, keďže plánujeme pre všetkých chutný guľáš.

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMw_GR4B-zoGG38FFvlTJ_g8kUcp5xGRJM3RBmC_LYo2rjzQ/viewform?usp=sf_link

Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to

Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to.

Podujatie sa uskutoční 24.10. v Prahe, 25.10. v Ostrave, 26.10. v Žiline, 27.10. v Prešove, 28.10. v Banskej Bystrici a 29.10. v Bratislave. VSTUP ZDARMA.

Viac informácii nájdete na stránke tour.godzone.sk