Taizé 2o21 Turín

Bratia z Taizé sa s dôverou otvárajú mladým ľuďom z celej Európy na stretnutie, aby im ukázali hĺbku a potrebu duchovného života. Hostiteľom bude severotalianske mesto Turín, známe pôsobením zakladateľa rehole saleziánov Don Boscom. Mimoriadne počas stretnutia bude vystavená veľmi vzácna relikvia plátna, do ktorého bolo zavinuté Ježišovo telo (Turínske plátno). Stretnutie bude prebiehať v dňoch 28. december 2o21 – 1. január 2o22. Cena za dopravu: 9o,- €/ účastnícky poplatok: 65,- €. Prihlasovanie končí 21. novembra 2o21.

Bližšie informácie a odkaz na elektronický prihlasovací formulár  resp. na FB: UPeCe Prešov

Týždeň Cirkvi pre mládež

V mesiaci november od 15. do 21.11.2021 bude prebiehať na Slovensku Týždeň Cirkvi pre mládež.

V pondelok 15.11. bude evanjelizačný koncert s programom Godzonetour v Prešove, v stredu 17.11. výlet pre mladých na vrch Jánošíkova bašta a pešiu púť mladých do diecéznej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach spojenú s prehliadkou Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej a v sobotu 20.11. Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) v Prešove v obmedzenej forme podľa aktuálnych pandemických opatrení. Bližšie info je na stránke https://acmko.sk/