Slovenské Krivé

Obec leží v Nízkych Beskydách v kotlinke prítoku rieky Výravy a v západnej časti Laboreckej vrchoviny. Stred obce je vo výške 261 m n. m.

Obec je doložená z roku 1478. Najstarší písomný doklad je v daňovom súpise z roku 1567. Dedinu pravdepodobne založili slovenskí usadlíci v druhej polovici 15. prípadne začiatkom 16. storočia. V roku 1598 sa spomína ako súčasť panstva Drugethovcov v Humennom.

Roku 1715 mala z 13 domácnosti 6 osídlených, v roku 1787 – 17 domov a 113 obyvateľov, v roku 1828 – 17 domov a 134 obyvateľov. V súčasnosti je v obci zhruba 50 domov, v ktorých žije 134 obyvateľov (sčítanie ľudu z r. 2011).

V 18 storočí vlastnila tunajšie majetky rodina Farkasovcov a v 19. storočí Balassovci.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pracovali v lesoch, vyrábali drevené náradie a metly.

Dominantou obce je nový kostol zasvätený sv. Joachimovi a Anne. Pôvodne bola naplánovaná v roku 1986 rekonštrukcia starého kostola, no napokon sa veriaci rozhodli postaviť nový, ktorý bol dokončený a skolaudovaný v roku 1994, no oltár bol konsekrovaný až v roku 2008. Nachádza sa v ňom zreštaurovaný oltárny obraz sv. Anny z roku 1820, ktorý bol premiestnený zo starého kostola sv. Anny.