Nová e-mail adresa

Farský úrad Zbudské Dlhé začína používať novú e-mailovú adresu:    zbudskedlhe.fara@gmail.com

Kontaktovať nás môžete už len na tejto e-mailovej adrese. Ostatné kontakty farského úradu (tel., …) ostávajú nezmenené.