Vianočné piesne hrabovského zboru mládeže

Aj počas týchto Vianoc sa prezentovali v miestnom kostole spevácke zbory z Hrabovca nad Laborcom.

Zbor mládeže, ktorý si pripravil piesne na svätú omšu, ale aj na jasličkovú pobožnosť Vám týmto spôsobom chce priblížiť atmosféru Vianoc, ktorá prebiehala v hrabovskom kostole v podobe gospelových piesni. Na jasličkovej pobožnosti, boli piesne obohatené aj o recitované slovo.

Piesne boli nahraté počas nácviku zboru. Spomínané vianočné piesne z repertoáru zboru mládeže  si môžete vypočuť na priloženom linku.

Príjemné prežívanie Vianočných sviatkov a príjemné počúvanie.

Vianočné piesne hrabovského zboru mládeže