Zmena na stránke

Naša stránka sa trocha pozmenila. Ako ste si mohli všimnúť, v záhlaví stránky sa objavila ikona pre Farský bulletin. Táto zmena pomôže k rýchlejšiemu prístupu k farskému bulletínu, najmä vtedy ak je na stránke viac článkov v mesiaci.

Dúfam, že táto zmena prispeje k pozitívnemu posunu našej stránky vpred.