Univerzita tretieho veku

Teologická fakulta (TF) v Košiciach organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie. Štúdium trvá tri roky (6 semestrov). Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Termín prihlásenia: do 7.10. 2019. Štúdium v akademickom roku 2019/2020 začína 10. októbra 2019. Viac info na plagát UTV