1. výročie blahorečenia Anny Kolesárovej

1. septembra 2019 uplynie rok od blahorečenia Anny Kolesárovej. Pri tejto príležitosti sú všetci pozvaní na slávnosť do jej rodiska – do Vysokej nad Uhom. Viac informácii je na stránke annakolesarova.sk