Teologické večery v zimnom semestri – ONLINE

V zimnom semestri akademického roka 2021/2022 Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku po dlhšej pauze opäť pripravuje Teologické večery. Tieto moderované diskusie sú ponukou pre kňazov, študentov a širokú verejnosť, aby mohli spoločne uvažovať o otáznikoch dnešného človeka v kontexte teológie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu budú Teologické večery prebiehať v online forme dostupné na Youtube kanáli fakulty (https://www.youtube.com/channel/UCBtOXRm1zs3eCf5OUTpiV-A).