Týždeň Cirkvi pre mládež

V mesiaci november od 15. do 21.11.2021 bude prebiehať na Slovensku Týždeň Cirkvi pre mládež.

V pondelok 15.11. bude evanjelizačný koncert s programom Godzonetour v Prešove, v stredu 17.11. výlet pre mladých na vrch Jánošíkova bašta a pešiu púť mladých do diecéznej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach spojenú s prehliadkou Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej a v sobotu 20.11. Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) v Prešove v obmedzenej forme podľa aktuálnych pandemických opatrení. Bližšie info je na stránke https://acmko.sk/