Púť zaľúbených

Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa
uskutoční 20. februára 2021. Tento 14. ročník bude veľmi špecifický – po
prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre
všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre
jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša, ktorú bude
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie celebrovať otec biskup Jozef
Haľko. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!