Ponuka štúdia na TFKU

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie:
1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca – štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy
2. v magisterských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy
3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Sociálna práca – charitatívna a misijná práca.
Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2021.
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. júna 2021.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium.