Pripomenutie usmernení ohľadom zákazu konania bohoslužieb

Pripomínam, že do 23. marca 2020 (vrátane) je zakázané na celom území SR konať verejné bohoslužby a ľudové pobožnosti v našich kostoloch.

Pozývam k sledovaniu priamych prenosov sv. omší – TV LUX… Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Časy sv. omší sú uverejnené aj na tejto našej internetovej stránke (pozri nižšie)

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtky o 20:20 hod.

Pohrebné, krstné obrady je možné vykonávať (iba obrady, bez sv. omše) iba v úzkom kruhu rodiny a bez následného pohostenia.

Sviatosť zmierenia – iba tí, ktorí to súrne a bezodkladne potrebujú – vždy vopred kontaktujte telefonicky (0907946715). Dohodne sa miesto a presný čas.

Pomazanie nemocných v prípade nebezpečenstva smrti – možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny.

Farská kancelária je počas tohto krízového obdobia zatvorená. Všetky záležitosti potrebné z farskej kancelárie (krstné listy…, nahlásenie pohrebu…) kontaktujte telefonicky (0907946715) alebo prostredníctvom e-mailu (zbudskedlhe.fara@gmail.com)