Pozvanie duchovného spojenia sa v modlitbe

Srdečne pozývam pridať sa v tomto krízovom období šírenia koronavírusu k spoločnému duchovnému zjednoteniu sa v modlitbe krížovej cesty v našich domácnostiach nielen v piatky a nedele, ale každý deň vždy o 18:00 a zároveň aj ku každodennej modlitbe posvätného ruženca o 20:00. Želám si, aby nás bolo čo najviac takto duchovne spojených.

Počas modlitby môžeme prednášať tieto úmysly:

1. za odvrátenie šírenia koronavírusu (prosme aj o ochranu, pomoc a mocný príhovor Nebeskej Matky Obišovskej)

2. za lekárov a zdravotnícky personál

3. za všetkých chorých postihnutých koronavírusom; nech im dobrotivý Pán Boh zmierni bolesti a udelí uzdravenie

4. za všetkých zosnulých, ktorí podľahli koronavírusu – za spásu ich duše