Piatkový pôst za odvrátenie pandémie

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.“ povedal arcibiskup Zvolenský.

Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi.

Usmernenie v čase zákazu vychádzania

V čase zákazu vychádzania – od 24. októbra do 1. novembra 2020 – sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb.

Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

„Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.“

Aktualizácia usmernení od 15.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

Teda na konkrétnej sv. omši okrem kňaza a kostolníka/-čky budú sa môcť zúčastniť maximálne 4 členovia z rodiny, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená.

Na základe týchto nových aktualizovaných usmernení bude mierne pozmenený program bohoslužieb v našej farnosti. Program bude umiestnený aj na výveskách našich kostolov.