Individuálna duchovná starostlivosť

Od 1. apríla bude uplatnená výnimka zo zákazu vychádzania na cestu do a z kostola a to za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.

Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti sú uvedené na stránke: tkkbs.sk

Bdenie s Ježišom

Arcidiecézne centrum pre mládež ešte v tomto pôstnom čase pripravilo nepretržitú modlitbovú reťaz mladých za všetkých chorých a trpiacich s názvom Bdenie s Ježišom v týždni od 22. do 28.03.2021. Sme pozvaní bdieť v modlitbe aspoň 1 hodinu. Venujme čas Pánu Ježišovi, rozjímaniu nad Jeho utrpením z lásky k nám a pripravme sa aj takto duchovne napriek všetkým obmedzeniam pandémie na slávenie Veľkej Noci. Kto sa chce zapojiť, môže sa zapísať na konkrétny deň a hodinu modlitby. Formu modlitby si každý môže zvoliť sám, napr. krížová cesta, čítanie Svätého písma, modlitba posvätného ruženca, meditácia či iné. Zapojiť sa môžu jednotlivci, ako aj jednotlivé spoločenstvá. Zapísať sa bude možné na stránke acmko.sk alebo na FB stránke www.facebook.com/AcMko

Online pôstna duchovná obnova 2021

Arcidiecézne centrum pre mládež pripravujeme dvojdňovú online pôstnu duchovnú obnovu na tému „Trpezlivosť v utrpení“ pre mladých, ale aj pre všetkých veriacich, ktorí majú záujem na Facebooku ACM

Duchovná obnova začne v sobotu 20.03.2021 o 17:00 hod. zamyslením nad aktuálnym prežívaním telesného i psychického utrpenia a bolesti v živote človeka aj v dnešnej kovidovej dobe a hľadaním odpovedí, ako ho môže človek dnes trpezlivo zvládnuť a tak aj dôstojne prežiť. Po samotnom zamyslení bude nasledovať meditácia nad biblickým textom a jeho aktualizácia pre dnešok. Počas duchovnej obnovy bude možné klásť otázky k danej téme prostredníctvom aplikácie slido alebo sa môžu vopred poslať na adresu premladez@gmail.com

Duchovná obnova bude pokračovať v nedeľu 21.03.2021 o 17:00 hod. online eucharistickou adoráciou za všetkých mladých, no najmä za chorých a trpiacich v dnešnom svete i za dar trpezlivosti pre nich. Počas adorácie bude možné napísať úmysly, za ktoré sa bude modliť počas adorácie, tiež prostredníctvom aplikácie slido alebo sa môžu vopred poslať na adresu premladez@gmail.com

Celoslovenská zbierka – pomoc prenasledovaným kresťanom

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097