Arcidiecézne stretnutie mládeže – ADSM

Uskutoční sa v sobotu 19.11.2022 v Snine. 

Program:

8:30 – registrácia účastníkov pri farskom kostole Povýšenia sv. Kríža  10:00 – slávnostná sv. omša s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom-metropolitom 12:00 – obed a workshopy v Dome kultúry  14:00 – program v Dome kultúry  16:00 – záver ADSM a návrat domov

Prihlasovanie je potrebné hlavne z organizačných dôvodov a z dôvodu stravy, keďže plánujeme pre všetkých chutný guľáš.

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMw_GR4B-zoGG38FFvlTJ_g8kUcp5xGRJM3RBmC_LYo2rjzQ/viewform?usp=sf_link