Poklona pri Božom hrobe

  Veľký piatok Biela sobota
Zbudské Dlhé po obradoch – 21:00   9:00 – do večernej liturgie
Hrabovec n./L. po obradoch – 21:15   9:15 – do večernej liturgie
Jabloň   9:30 – 15:50
Slovenské Krivé   9:45 – 16:20

Deň počatého dieťaťa – 25. marec

Každoročne na sviatok Zvestovania Pána organizuje Fórum života kampaň s názvom Deň počatého dieťaťa. Z tejto príležitosti príde k nám v nedeľu 26. 3. ThLic. Dušan Škurla, PhD., koordinátor Apoštolátu pro life v Košiciach priblížiť dané témy. Zároveň v rámci pôstnej almužny budeme môcť finančnou zbierkou podporiť chudobné matky s deťmi.

Modlitby matiek

V sobotu 25. marca 2017 (počas a po sv. omšiach) prídu do našej farnosti koordinátorky spoločenstva Modlitby matiek. Z tohto dôvodu dôjde aj k zmene sv. omší a to: 8:00 – Jabloň, 10:30 – Hrabovec n./L.