Ráchelina vinica

je duchovno-terapeutický víkend pre žijúce obete umelého potratu (rodič, príbuzný, zdravotník…), ktoré často trpia tzv. popotratovým syndrómom. Program vedie špeciálne vyškolený tím vrátane kňaza a psychológa. Uskutoční sa od 26. do 28. októbra 2018 v Žilinskom kraji. Prihlasovanie a bližšie informácie: rachel@rodinabb.sk