Ankine (pútnicke) soboty

Aj v tomto roku pokračujú pútnické soboty bl. Anny Kolesárovej v jej rodisku – vo Vysokej nad Uhom. Dátumy ako aj program je možné pozrieť na: annakolesarova.sk