Deň počatého dieťaťa – 25. marec

Každoročne na sviatok Zvestovania Pána organizuje Fórum života kampaň s názvom Deň počatého dieťaťa. Z tejto príležitosti príde k nám v nedeľu 26. 3. ThLic. Dušan Škurla, PhD., koordinátor Apoštolátu pro life v Košiciach priblížiť dané témy. Zároveň v rámci pôstnej almužny budeme môcť finančnou zbierkou podporiť chudobné matky s deťmi.

Modlitby matiek

V sobotu 25. marca 2017 (počas a po sv. omšiach) prídu do našej farnosti koordinátorky spoločenstva Modlitby matiek. Z tohto dôvodu dôjde aj k zmene sv. omší a to: 8:00 – Jabloň, 10:30 – Hrabovec n./L.