2. výročie blahorečenia Anky Kolesárovej

Kňazi Farnosti Pavlovce nad Uhom s veriacimi a duchovní otcovia z Domčeka srdečne pozývajú na „Ankinu oslavu“, ktorá sa uskutoční dňa 30. augusta 2020.

Program (na pódiu pri kostole):
9:00 večeradlo – vedie spoločenstvo Fatima.
10:00 svätá omša – celebruje otec Marcel Jurč, nový správca farnosti.
13:00 pásmo slova, svedectiev a hudby známej slovenskej heligonkárky Vlasty Mudríkovej a hudobníka Jozefa Opatovského.
Počas programu bude adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a tiež bude možné navštíviť hrob Anky Kolesárovej a Domček pastoračného centra.