Týždeň vedy a techniky aj na Teologickej fakulte v Košiciach

Teologická fakulta v Košiciach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku  pripravila prednášku na tému: „Ako Boh krotí hnev.“ Ozeášov Boh medzi hnevom a láskou k nevernému ľudu. S prednáškou vystúpi Dr. Miroslav Varšo, ktorý je samostatným vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied a spolupracuje na projekte Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Komentáre k Starému zákonu. Prednáška bude 5.11.2019 (utorok) a začína o 17:00 v miestnosti C4.

Mimoriadny misijný mesiac – október 2019

Cirkev na celom svete začne 1. októbra 2019 sláviť Mimoriadny misijný mesiac – október 2019. Jeho slávenie zvolal pápež František. Misionári verbisti pri tejto príležitosti vytvorili krátke zamyslenia na každý deň mesiaca október a obrázky s myšlienkami pápeža Františka na tému misie.
Stiahnuť si ich môžete na internetovej stránke: verbisti.sk

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku  pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec.