Usmernenie platné od 2.11.2020

Od 2. 11. 2020 je opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Teda v našej farnosti okrem kostolníka/-čky môžu byť účastní max. 4 členovia z rodiny, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená.

5.11. budeme mať celodennú farskú poklonu, v časoch:

Zbudské Dlhé 9:00 – 17:00; Hrabovec n./L. 9:15 – 17:15; Jabloň 9:30 – 17:30; Slovenské Krivé 9:45 – 17:45

V kostole počas adorácie môže byť 1 osoba na 15m2, teda v Hrabovci n./L. – max. 25 (s tým, že sa obsadí aj chór); Zbudské Dlhé – max. 10; Jabloň – max. 12; Slov. Krivé – max. 17. Ak bude v danú chvíľu v kostole viac adorujúcich, prosím, počkajte vonku.

Prijať sv. spoveď je možné iba individuálne – vopred ma telefonicky kontaktujte.