Pútnická sobota vo Vysokej nad Uhom

Farnosť sv. Jána Krstiteľa Pavlovce nad Uhom a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej srdečne pozývajú veriacich na slávenie prvej pútnickej soboty vo Vysokej nad Uhom dňa 17. novembra 2018.

Program:
15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín.
16.00 – Krížová cesta za rodiny – povedie ju farnosť Pavlovce nad Uhom.
17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – Sprevádzať ním bude kňaz a veriaci z farnosti Sobrance.
18.00 – Svätá omša – celebrant o. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej. Hudobne bude sv. omšu sprevádzať zbor zo Sobraniec.
19.00 – Adorácia – modlitby za rodiny, modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie, Eucharistické požehnanie.

Počas programu bude možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia a uctiť si relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac vždy tretiu sobotu v mesiaci. Ďalšia bude 15. december 2018.

Duchovní otcovia farnosti Pavlovce nad Uhom a Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom