Predĺženie neverejného slávenia bohoslužieb

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb do 31. marca 2020 (porov.: tkkbs.sk). Je to zatiaľ predbežný termín, nikto nevie ako sa to bude vyvíjať neskôr. Podobná situácia bude zrejme trvať aj počas veľkonočných sviatkov. Na základe dekrétu z Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, už teraz biskupi môžu potvrdiť, že obrady veľkonočného Trojdnia, budú bez účasti verejnosti.