Od 1.1. do 24.1.2021 budú pozastavené bohoslužby

Na základe Uznesenia vlády SR a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR budú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.