Modlitba ruženca za ukončenie pandémie

Svätý Otec František si želá, aby v mesiaci máj celá Cirkev vzývala príhovor Preblahoslavenej Panny Márie za ukončenie pandémie. Na každý deň v máji je určený jeden úmysel. K modlitbe sa môžeme pripájať vždy o 18:00 nášho času. Viac v prílohe.