Arcidiecézna púť detí do Obišoviec

Uskutoční sa 13. mája 2023. Putovať sa bude peši z Ličartoviec. Čakajú vás zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený. Bližšie informácie sú na na www.erko.sk/putdeti pod odkazom Arcidiecézna púť detí v Obišovciach.