Aktualizácia usmernení od 15.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

Teda na konkrétnej sv. omši okrem kňaza a kostolníka/-čky budú sa môcť zúčastniť maximálne 4 členovia z rodiny, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená.

Na základe týchto nových aktualizovaných usmernení bude mierne pozmenený program bohoslužieb v našej farnosti. Program bude umiestnený aj na výveskách našich kostolov.