Mimoriadny misijný mesiac – október 2019

Cirkev na celom svete začne 1. októbra 2019 sláviť Mimoriadny misijný mesiac – október 2019. Jeho slávenie zvolal pápež František. Misionári verbisti pri tejto príležitosti vytvorili krátke zamyslenia na každý deň mesiaca október a obrázky s myšlienkami pápeža Františka na tému misie.
Stiahnuť si ich môžete na internetovej stránke: verbisti.sk

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku  pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec.