Program bohoslužieb počas veľkonočných sviatkov

Zelený štvrtok 17:00

18:30

Jabloň

Zbudské Dlhé

Veľký piatok

(prísny pôst)

10:00 – (JA, ZD, HR) – krížová cesta

15:00

17:00

Hrabovec n./L.

Zbudské Dlhé

Biela  sobota 19:30

19:30

Zbudské Dlhé

Hrabovec n./L.

Veľkonočná nedeľa 8:00

9:30

10:30

11:00

Slov. Krivé

Zbudské Dlhé

Jabloň

Hrabovec n./L.

Veľkonočný pondelok 8:00

9:15

10:30

10:30

Zbudské Dlhé

Jabloň

Slov. Krivé

Hrabovec n./L.

Svätenie veľkonočných jedál

Na Bielu sobotu

Zbudské Dlhé:         15:00                     Jabloň:                       16:00 
Hrabovec n./L.:        15:30                     Slov. Krivé:               16:30

Poklona pri Božom hrobe

  Veľký piatok Biela sobota
Zbudské Dlhé po obradoch – 21:00   9:00 – do večernej liturgie
Hrabovec n./L. po obradoch – 21:15   9:15 – do večernej liturgie
Jabloň   9:30 – 15:50
Slovenské Krivé   9:45 – 16:20