Deň rodiny 2016

Deň rodiny v Košiciach – 22. máj

Program začne sv. omšou za rodiny v Dóme sv. Alžbety o 15.00 hodine, ktorú bude slúžiť otec arcibiskup Bernard Bober a vladyka Milan Chautur.
Po svätej omši bude nasledovať zaujímavý program na pódiu aj mimo neho pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici. Vystúpia spevácke, tanečné i divadelné zoskupenia rôznych vekových skupín.

Bližšie info na: denrodiny.sk

stretnutie_RB_RUZENEC.psd

Stretnutie členov ružencových bratstiev

Dominikánske Mariánske Centrum v Košiciach pozýva všetkých členov Ružencových bratstiev na stretnutie v kostole dominikánov 21.5.2016.

PROGRAM STRETNUTIA:
9:00    privítanie veriacich
9:15    príhovor promótora pre ruženec: fr. Melichar Matis OP
9:20    modlitba Koruny Panny Márie
9:30    modlitba posvätného ruženca
10:30    príhovor na tému: Ruženec, jednoduchá a hlboká modlitba
11:30    modlitba posvätného ruženta
12:15    svätá omša- fr. Reginald Slavkovský OP, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku
agapé

Bohoslovci Košice 01

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach tradične každý rok otvára svoje dvere pre verejnosť v Nedeľu Dobrého pastiera, tento rok to bude 17. apríla.

Program:

10.30 h                       Modlitba posvätného ruženca (seminárny kostol)

11.00 h                       Slávnostná svätá omša (seminárny kostol)

12.15 h                       Organizovaná prehliadka seminára

12.15 h – 14.00 h       Obed pre všetkých, program pre deti a občerstvenie

15.00 h                       Korunka k Božiemu milosrdenstvu (Aula A1 TF)

Kultúrno-spoločenský program, tombola (Aula A1 TF)

17.30 h                       Slávnostné kanonické vešpery (seminárny kostol)