Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom 17. – 24. 11. 2019

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok vyhlasuje Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom v termíne 17. až 24. novembra 2019.

Program Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nájdete na stránke prenasledovani.sk ; informačný leták tu