Individuálna duchovná starostlivosť

Od 1. apríla bude uplatnená výnimka zo zákazu vychádzania na cestu do a z kostola a to za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.

Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti sú uvedené na stránke: tkkbs.sk