Duchovná obnova – „Milujúca náruč“

Apoštolát ochrany života – Košice organizuje v dňoch 29. – 31. mája 2020 v Smižanoch duchovnú obnovu, ktorá je určená osobám zraneným po umelom potrate. Táto duchovná obnova je vytvorená tak, aby jemný spôsobom viedla človeka k plnosti zmierenia a obnovy vzťahov. Viac info na plagáte:

.