Deň modlitieb a pôstu za Libanon

Na generálnej audiencii 2. septembra Svätý Otec František vyslovil osobitnú výzvu k solidárnosti s Libanonom zasiahnutým ťažkou krízou a vyhlásil na piatok 4. septembra celosvetový deň modlitby a pôstu za Libanon.