25. výročie biskupskej vysviacky Mons. Bernarda Bobera

Srdečne pozývame veriacich na spoločné slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby Mons. Bernarda Bobera, terajšieho pastiera našej arcidiecézy, ktoré  sa uskutoční 30. januára 2018 (utorok) o 10.00 h v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

U nás, v rodisku o. arcibiskupa toto krásne jubileum oslávime v nedeľu 11. februára 2018 o 10.30 h. Prejavme o. arcibiskupovi svoje žičenia a poďakovania svojou prítomnosťou pri jednom oltári.

o. arcibiskup sa na všetkých úprimne teší 🙂