Zaži svet mimo internet

30. augusta srdečne pozývame našu mládež (samozrejme aj birmovancov) na zábavno – duchovné stretnutie na farskom úrade v katechetickej miestnosti so začiatkom od 11:30 hod. Čaká ťa deň plný zábavy, milých úsmevov a to hlavné…plný Boha a jeho milostí.