Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Motto tohtoročného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Deuteronómium 16, 18 – 2)

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (TMzJK) je v čase od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol Paul Wattson v roku 1908. Od roku 1968 Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou pre podporu jednoty kresťanov vydáva každoročne pre túto príležitosť spoločné materiály k sláveniu týchto dní.

Na Slovensku sa pri príležitosti tohto týždňa koná viacero ekumenických bohoslužieb (Košice, Žilina…).