Svätenie veľkonočných jedál

Na Bielu sobotu

Zbudské Dlhé:         15:00                     Jabloň:                       16:00 
Hrabovec n./L.:        15:30                     Slov. Krivé:               16:30