Program bohoslužieb počas veľkonočných sviatkov

Zelený štvrtok 17:00

18:30

Jabloň

Zbudské Dlhé

Veľký piatok

(prísny pôst)

10:00 – (JA, ZD, HR) – krížová cesta

15:00

17:00

Hrabovec n./L.

Zbudské Dlhé

Biela  sobota 19:30

19:30

Zbudské Dlhé

Hrabovec n./L.

Veľkonočná nedeľa 8:00

9:30

10:30

11:00

Slov. Krivé

Zbudské Dlhé

Jabloň

Hrabovec n./L.

Veľkonočný pondelok 8:00

9:15

10:30

10:30

Zbudské Dlhé

Jabloň

Slov. Krivé

Hrabovec n./L.