Zaži svet mimo internet

30. augusta srdečne pozývame našu mládež (samozrejme aj birmovancov) na zábavno – duchovné stretnutie na farskom úrade v katechetickej miestnosti so začiatkom od 11:30 hod. Čaká ťa deň plný zábavy, milých úsmevov a to hlavné…plný Boha a jeho milostí.

Hrdí na rodinu

19. augusta 2017 o 14.30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť.

Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk