Pútnická sobota vo Vysokej nad Uhom

Farnosť sv. Jána Krstiteľa Pavlovce nad Uhom a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej srdečne pozývajú veriacich na slávenie prvej pútnickej soboty vo Vysokej nad Uhom dňa 17. novembra 2018.

Program:
15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín.
16.00 – Krížová cesta za rodiny – povedie ju farnosť Pavlovce nad Uhom.
17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – Sprevádzať ním bude kňaz a veriaci z farnosti Sobrance.
18.00 – Svätá omša – celebrant o. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej. Hudobne bude sv. omšu sprevádzať zbor zo Sobraniec.
19.00 – Adorácia – modlitby za rodiny, modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie, Eucharistické požehnanie.

Počas programu bude možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia a uctiť si relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac vždy tretiu sobotu v mesiaci. Ďalšia bude 15. december 2018.

Duchovní otcovia farnosti Pavlovce nad Uhom a Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom

Nové pútnické miesto

Za nové pútnické miesto košickej arcidiecézy bol dňa 1. 11. 2018 vyhlásený Kostol Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, v rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Ponúka sa aj možnosť prijatia pútnikov – skupiny (ružencové bratstvá, farské a iné spoločenstvá) i jednotlivcov. Je potrebné sa vopred nahlásiť a dohodnúť putovanie: pavlovce.farnost@gmail.com alebo 0950 539 695.