Európske stretnutie Taizé

Stretnutie je určené mladým od 16 do 35 rokov a uskutoční sa pred Silvestrom (28. december 2o19 – 1. január 2o2o) v Poľskom Wroclawe. Mladí budú ubytovaní v rodinách wroclawských farností. Cena dopravy je 53,-€. Prihlasovanie končí 1. decembra. Ďalšie podrobnosti na stránke upc.unipo.sk

Týždeň vedy a techniky aj na Teologickej fakulte v Košiciach

Teologická fakulta v Košiciach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku  pripravila prednášku na tému: „Ako Boh krotí hnev.“ Ozeášov Boh medzi hnevom a láskou k nevernému ľudu. S prednáškou vystúpi Dr. Miroslav Varšo, ktorý je samostatným vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied a spolupracuje na projekte Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Komentáre k Starému zákonu. Prednáška bude 5.11.2019 (utorok) a začína o 17:00 v miestnosti C4.

Mimoriadny misijný mesiac – október 2019

Cirkev na celom svete začne 1. októbra 2019 sláviť Mimoriadny misijný mesiac – október 2019. Jeho slávenie zvolal pápež František. Misionári verbisti pri tejto príležitosti vytvorili krátke zamyslenia na každý deň mesiaca október a obrázky s myšlienkami pápeža Františka na tému misie.
Stiahnuť si ich môžete na internetovej stránke: verbisti.sk