DOD – seminár Košice

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach bude v Nedeľu Dobrého Pastiera – 12. mája 2019. Program si môžete prečítať na plagáte