Blahorečenie Titusa Zemana

Uskutoční sa 30. septembra o 10:30 hod. v Bratislave – Petržalke, pri kostole Svätej Rodiny. Eucharistii bude predsedať a obrad blahorečenia vykoná legát Sv. Otca, kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Bližšie info je na: tituszeman.sk

Zaži svet mimo internet

30. augusta srdečne pozývame našu mládež (samozrejme aj birmovancov) na zábavno – duchovné stretnutie na farskom úrade v katechetickej miestnosti so začiatkom od 11:30 hod. Čaká ťa deň plný zábavy, milých úsmevov a to hlavné…plný Boha a jeho milostí.