Adventné zamyslenia

Všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 2. decembra do 24. decembra 2018. V tomto čase budú môcť záujemcovia získať každý deň e-mail myšlienku s fotografiou. Ide o myšlienky, ktoré priamo nadväzujú na evanjelium dňa.

Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, spoločne sa duchovne  pripraviť na slávenie Vianoc. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Zaregistrovať sa je možné na stránke zamyslenia.kbs.sk Stačí uviesť meno a e-mail. Tí, ktorí sa zapojili do posledného z projektov (v pôste 2018), sú už v novom automaticky prihlásení.

Pútnické soboty vo Vysokej nad Uhom

Srdečne ste pozvaní na pútnické soboty (najbližšia 15. 12. 2018) v rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.

V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky, atď.) a bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Viac info na Plagát pútnická sobota

Pomoc pre Sýriu

POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa s desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzinárodnej pomoci tejto krajine. Viac na stránke acn-slovensko.org/syria2018/