Charitatívny hokejový turnaj kňazov

Uskutoční sa 26.1.2019 od 12:00 na zimnom štadióna Stana Mikitu v Ružomberku. Súčasťou programu bude aj autogramiáda s Jánom Lacom, Bubnová show Batida a tombola (hlavná cena dres Jána Laca).

Výťažok z dobrovoľného vstupného bude použitý pre organizáciu Dorka (Krízové centrum pomoci v Ružomberku). Turnaj bude vysielaný v priamom prenose televízie Lux.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Motto tohtoročného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Deuteronómium 16, 18 – 2)

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (TMzJK) je v čase od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol Paul Wattson v roku 1908. Od roku 1968 Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou pre podporu jednoty kresťanov vydáva každoročne pre túto príležitosť spoločné materiály k sláveniu týchto dní.

Na Slovensku sa pri príležitosti tohto týždňa koná viacero ekumenických bohoslužieb (Košice, Žilina…).

Vianočný organový koncert

Srdečne pozývame na vianočný organový koncert, ktorý bude 26. 12. 2018 v Hrabovci nad Laborcom o 15:00 hod. Zaznejú nádherné vianočné skladby v podaní nášho rodáka Jána Fica. Spevom bude doprevádzať Jana Margová.

program

Adventné zamyslenia

Všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 2. decembra do 24. decembra 2018. V tomto čase budú môcť záujemcovia získať každý deň e-mail myšlienku s fotografiou. Ide o myšlienky, ktoré priamo nadväzujú na evanjelium dňa.

Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, spoločne sa duchovne  pripraviť na slávenie Vianoc. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Zaregistrovať sa je možné na stránke zamyslenia.kbs.sk Stačí uviesť meno a e-mail. Tí, ktorí sa zapojili do posledného z projektov (v pôste 2018), sú už v novom automaticky prihlásení.