Arcidiecézna púť – Gaboltov

Arcidiecézna púť k úcte Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove bude tohto roku od 21. 7. do 22. 7. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Program odpustovej slávnosti si môžete pozrieť na gaboltov.rimkat.sk